لیست کد نواهای انقلابی ویژه دهه ی فجر
جهت دریافت کد هر یک از نواها به" ادامه مطلب "برویدبوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
همه جا کفر و دروغ / همه جا ظلم و ستم
 چشم مردمان شهر همگی آیه ی غم ...
برخیزید برخیزید برخیزید ... ای شهیدان راه خدا
هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمیدآمده موسم فتح و ایمان22 بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتنالله اکبر خمینی رهبرخمینی ای امام خمینی ای امام

بوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید
جان ز تن رفتگان سوی تن آمد
رهبر محبوب خلق، از سفر آمد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید


بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده یاد شهیدان

سرودی زیبای و خاطره انگیز از دوران پر افتخار انقلاب اسلامی ،
همه جا کفر و دروغ / همه جا ظلم و ستم/ چشم مردمان شهر همگی آیه ی غم ...

برخیزید برخیزید برخیزید ... ای شهیدان راه خدا

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید

آمده موسم فتح و ایمان

22 بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتن

الله اکبر خمینی رهبر

خمینی ای امام خمینی ای امام