مجموعه صوتی میکس شده روایتگری مناطق عملیاتی جنوب با روایتگری ،آقای علیرضا دلبریان ،حاج حسین یکتا و راویان بزرگوار دیگر

ویژه راهیان نور

انشاالله فایل های روایت گری به همراه توضیحاتی در پست های آینده به تدریج ارسال میشه


شادی روح شـــهدا صـــلوات