این فایل صوتی از حاج حسین یکتا را دانلود و گوش کنید

التماس دعای شهادت