بسم رب الشهداء


مــــن به یاد دل و دل ، یاد شـما می گیرد ...

دل اگر یاد شهـــــــــیدان نکند مـــی میرد ...