بسم رب الحسین (ع)


دلــنوشتـــ
کربلا بی ویزا شد
ومن هنوز
کربلایی نشدم!
دیدی گیر کار،
پاسپورت و ویزا نیست...!
این"دل"
بی حسین 
چه بر سرخودآورده است
که راهش نمی دهند...
خدا می داند...


دردنوشتـــ

باشد حسین؛ کرببلا مال خوب ها 

بدها، بگو که عقده ی دل با چه وا کنند...