بسم رب الشهداء


دلــنوشتـــ 1 : 

آی شهــدا با شمـایـم!

نیروهای جامانـده در خاکریز دنیا

از نـفس افتـاده انـد...

دلــنوشتـــ 2 : 

امان از فراموشی لاله ها ...