چگونه نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی را در سراسر دنیا منتشر کنیم؟

جهت گرفتن پاسخ سوال بر روی تصویر زیر کلیک کنید

جنبش Letter4U