تیترش را که به عهده شما گذاشتم...

الان دارم فکر می کنم چه شرحی برای عکس بنویسم، اما به نتیجه ای جز شرمندگی نمی رسم...

شرمندگی از اینکه خیلی هایمان از نظر سن دو برابر بزرگ مرد عکس هستیم اما ...

راستی چه شد راه ناتمام شهدا ...؟