ساده نگذر از کنار پوتین های بی پا

که پاهایشان بدن ها را بردند

تا تو آسوده قدم برداری ...
برچسب ها : ساده نگذر ,  پوتین های خاکی ,  دلنوشته , 

دسته بندی : دل نوشته ها ,