لیست کد نواهای انقلابی ویژه دهه ی فجر
جهت دریافت کد هر یک از نواها به" ادامه مطلب "برویدبوی گل سوسن و یاسمن آید
عطر بهاران کنون از وطن آید
بهمن خونین جاویدان
تا ابد زنده بادا قرآن
همه جا کفر و دروغ / همه جا ظلم و ستم
 چشم مردمان شهر همگی آیه ی غم ...
برخیزید برخیزید برخیزید ... ای شهیدان راه خدا
هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمیدآمده موسم فتح و ایمان22 بهمن 22 بهمن روز از خود گذشتنالله اکبر خمینی رهبرخمینی ای امام خمینی ای امام