شهیدی با 101 گناه +تصاویر

از روز پنج شنبه 22 آذر ماه سال 1363، شروع كرده بود به محاسبه نفس و نوشتن گناهانش! گناهان كه چه عرض كنم... بعضی هایش ... بگذریم، خودتان باید بخوانید تا بفهمید. نمی دانم وقتی این 101 گناه یا لغزش را می خوانید چه حسی به تان دست می دهد و عكس العملتان چیست اما راستش را بخواهید، من خندیدم! حسابی هم خندیدم! به خودم خندیدم چون دیدم كاری از گریه ساخته نیست.

شناسنامه اش می گفت اسمش مهران است اما وقتی رفت جبهه گفت صدایم كنید علی.

نامه هایش را اینطور امضاء می كرد؛ الاحقر علی بلورچی. در برخی نامه ها هم نوشته علیرضا.

خطش آن قدر زیبا هست كه بتوان یكی از نامه هایش را قاب كرد.


وصیتنامه اش دو خط هم نمی شود! نوشته؛


ولا تكونوا كالذین نسوا الله فانسیهم انفسهم

تنها یك چیز برایتان بنویسم كه خیلی زحمت كشیدم و ناله كردم و شب زنده داری(به اصطلاح شما) كردم اگر شهید شدم باید بگویم: «فزت و رب الكعبه»

شاید بپرسی چرا علی بلورچی؟ زندگی پرفراز و نشیب شخصی و خانوادگی، رتبه پنج كنكور، دانشجوی الكترونیك دانشگاه شریف، شاگرد خاص آیت الله حق شناس و گمنام بودن عمدی وی برای انتخابش كافی بود.

به گمانم بهتر است برویم سر اصل مطلب...

جهت مشاهده 101 گناه این شهید
+
زندگی نامه و وصیت نامه شان
+
تصاویری از شهید


کــــــلیـــــک کــــــنید