مدعیان بی‌ربطیِ بودن شعر با اخلاق، خیانتکارند

مرتضی امیری اسفندقه در نشست «ادب در ادبیات فارسی» مطرح کرد:

امیری اسفندقه شاعر و نویسنده با بیان اینکه شاعر در پایان فاضل است و شعر بی‌دروغ و بی‌نقاب مبلغ مردم آزاری نیست، گفت: افرادی که معتقدند شعر به اخلاق چه کار دارد، خیانت می‌کنند. شاعر آن اخلاق خوب است که آزار نمی دهد و زندگی را دوست دارد.

v8ddzq1igqb5ysg5jca6

ادامه مطلب