مخازن کتابخانه ملی به بیش از ۲ میلیون نسخه رسید؟

مدیر کل اطلاع رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

با اشاره به فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته گفت: موجودی کتاب تمامی مخازن کتابخانه ملی در سال گذشته، دو میلیون و ۶۵۸ هزار و ۱۳۸ نسخه بود.

139303271419069503024424

ادامه مطلب